Öckerö öarnas kristna råd har sändningsuppehåll vecka 25-29, Radio Hope sänder dygnet runt. Hönökonferensen sänder vecka 27.

Vi lyssnar till Åke Andreasson, Sv. kyrkan.

Klicka på filen måndag

Klicka på filen tisdag

Klicka på filen onsdag

Klicka på filen torsdag

Klicka på filen fredag

Nyheter

Öckerö kommun informerar (uppdaterad 4 juni)

Få hjälp eller hjälp andra
Hör av dig till Öckerö församling om du vill ha hjälp eller vill hjälpa till.
Kontakta i första hand via mejl:
ockero.forsamling@svenskakyrkan.se
Öckerö församling: 031-76 43 100
Samordnare: Karolina Sandros, 070-99 32 001
Öckerö kommun: Johanna Torén, folkhälsoutvecklare 031-97 63 75

Öckerö kommun, kommunservice
031-97 62 00
ockero.se/kontakt
kommun@ockero.se
Vänlig hälsning,
Sara Nyrén
Kommunikatör
Öckerö kommun

Klicka på filen Sara Nyrén informerar