Andakter vecka 21

Vi lyssnar till Johan Lindberg, Hönö missionskyrka.

Klicka på filen onsdag

Klicka på filen fredag

Nyheter

Öckerö kommun informerar

Behöver du hjälp?
ockero.forsamling@svenskakyrkan.se
Öckerö församling: 031-76 43 100
Samordnare: Karolina Sandros, 070-99 32 001

Utökad service på Öckerö bibliotek
031-97 63 48
ockero.se/bibliotek
biblioteket@ockero.se

Kommunservice
031-97 62 00
ockero.se/kontakt
kommun@ockero.se
Sara Nyrén
Kommunikatör
Öckerö kommun

Klicka på filen Sara Nyrén informerar