Andakter vecka 31

Vi lyssnar till Andreas Nilsson, Betelkyrkan Hönö.

Klicka på filen måndag

Klicka på filen tisdag

Klicka på filen onsdag

Nyheter

Öckerö kommun informerar (uppdaterad 4 juni)

Få hjälp eller hjälp andra
Hör av dig till Öckerö församling om du vill ha hjälp eller vill hjälpa till.
Kontakta i första hand via mejl:
ockero.forsamling@svenskakyrkan.se
Öckerö församling: 031-76 43 100
Samordnare: Karolina Sandros, 070-99 32 001
Öckerö kommun: Johanna Torén, folkhälsoutvecklare 031-97 63 75

Öckerö kommun, kommunservice
031-97 62 00
ockero.se/kontakt
kommun@ockero.se
Vänlig hälsning,
Sara Nyrén
Kommunikatör
Öckerö kommun

Klicka på filen Sara Nyrén informerar