Andakter vecka 14

Vi lyssnar till Andreas, Michelle och Sarah, Betelkyrkan Hönö.

Klicka på filen torsdag

Klicka på filen fredag

Nyheter

Öckerö kommun informerar (uppdaterad 22 mars)

Få hjälp eller hjälp andra
Hör av dig till Öckerö församling om du vill ha hjälp eller vill hjälpa till.
Kontakta i första hand via mejl:
ockero.forsamling@svenskakyrkan.se
Öckerö församling: 031-76 43 100
Samordnare: Karolina Sandros, 070-99 32 001
Öckerö kommun: Linn Wass, folkhälsoutvecklare 031-97 63 75

Öckerö kommun, kommunservice
031-97 62 00
ockero.se/kontakt
kommun@ockero.se
Vänlig hälsning,
Sara Nyrén
Kommunikatör
Öckerö kommun

Klicka på filen Sara Nyrén informerar