Andakter vecka 10

Vi lyssnar till Johan Lindberg, Hönö missionskyrka.

Klicka på filen måndag

Nyheter

Öckerö kommun informerar (uppdaterad 15 jan.)

Få hjälp eller hjälp andra
Hör av dig till Öckerö församling om du vill ha hjälp eller vill hjälpa till.
Kontakta i första hand via mejl:
ockero.forsamling@svenskakyrkan.se
Öckerö församling: 031-76 43 100
Samordnare: Karolina Sandros, 070-99 32 001
Öckerö kommun: Linn Wass, folkhälsoutvecklare 031-97 63 75

Öckerö kommun, kommunservice
031-97 62 00
ockero.se/kontakt
kommun@ockero.se
Vänlig hälsning,
Sara Nyrén
Kommunikatör
Öckerö kommun

Klicka på filen Sara Nyrén informerar