juli 2014

Andakter vecka 31

Vi lyssnar till Åke Andreasson, Sv. kyrkan.

Studion Öckerö. Under juni-augusti sänder vi morgonandakter måndag-fredag. Vecka 26-30 sändningsuppehåll studion Öckerö. Vi återkommer med morgonandakter vecka 31 Sv. Kyrkan Åke Andreasson.