maj 2015

Andakter vecka 20

Vi lyssnar till Åke Andreasson, Sv. kyrkan.

Andakter vecka 18

Vi lyssnar till Ulrik Alderblad onsdag morgon.

Andakter vecka 18

Vi lyssnar till Roger Larsson torsdag morgon.

Andakter vecka 18

Vi lyssnar till Johan Lindberg måndag morgon, Filadelfia Öckerö.