mars 2018

Andakter vecka 13

Vi lyssnar till Ann Berntsson torsdag morgon, Sion Fotö.

Andakter vecka 13

Vi lyssnar till Linda Jansson onsdag morgon, Sion Fotö.

Andakter vecka 13

Vi lyssnar till Elisabeth och Bertil Bilén måndag morgon, Sion Fotö.

Andakter vecka 12

Vi lyssnar till Karolina Sandros, Sv. kyrkan.
(återutsändning från mars-2017)

Andakter vecka 11

Vi lyssnar till Tommy Granberg fredag morgon, Betelkyrkan Öckerö.

Andakter vecka 11

Vi lyssnar till Filip Larsson torsdag morgon, Betelkyrkan Hönö.

Andakter vecka 11

Vi lyssnar till Ingegerd Hagström onsdag morgon, Betelkyrkan Hönö.

Andakter vecka 11

Vi lyssnar till Andreas Reinhard måndag-tisdag, Betelkyrkan Hönö.