januari 2021

Andakter vecka 4

Vi lyssnar till Tim Nådevik, Sion Fotö.

Andakter vecka 3

Vi lyssnar till Christer Holmer, Sv. kyrkan.

Andakter vecka 3

Vi lyssnar till Rasmus Lindén, Sv. kyrkan.

Andakter vecka 2

Vi lyssnar till Andreas Nilsson, Betelkyrkan Hönö.

Andakter vecka 2

Vi lyssnar till Andrew Thompson, Betelkyrkan Hönö.

Andakter vecka 2

Vi lyssnar till Emma Anhage, Betelkyrkan Hönö.

Andakter vecka 1

Vi lyssnar till Rasmus Lindén, Sv. kyrkan.