maj 2021

Andakter vecka 19

Vi lyssnar till Emma Rudäng, Equmeniakyrkan Björkö.

Andakter vecka 18

Vi lyssnar till Jan Karlsson, Filadelfia Öckerö.

Andakter vecka 18

Vi lyssnar till Roger Larsson, Filadelfia Öckerö.

Andakter vecka 18

Vi lyssnar till Ulrik Alderblad, Filadelfiakyrkan Öckerö.