Radio Öckerö

Radio Öckerö i Västra Götalands län

Radio-frekvens FM 94,1

Sändaren är placerad på Öckerö, 40 m över havsnivån med en sändareffekt på 250W. Räckvidden är från Marstrand i norr till Vrångö i söder.

Föreningens adress:
Öckerö Närradioförening
c/o Bo Göransson
Kyrkbacken 7
475 32 Öckerö

http://www.radioockero.se/sites/arkiv/ockero_20201222_0845.mp3