Sändarens räckvidd

Kartbild över sändarens räckvidd. Denna karta bygger på en teoretisk beräkning utifrån sändarens effekt.